• OBYTNÉ VOZY PRO VÁS

  Společnost AR CARAVAN s.r.o. nabízí k pronájmu nebo ke koupi Obytné vozy renomovaných značek. Jedná se o spolehlivé a bezpečné caravany určeny pro širokou veřejnost vyznávající volný styl cestování. Vyberte si z naší pestré nabídky caravanů pro celoroční rekreaci. Vozy od nás pokryjí i ty nejnáročnější požadavky spotřebitelů.

 • KOMFORTNÍ NEZÁVISLÁ DOVOLENÁ

  Užijte si nezávislost při cestování za vaší dovolenou v podobě plně vybaveného obytného vozu. Caravany od nás, svým vnitřním vybavením ve vás vyvolají pocit útulného a pohodlného domova. Ráno můžete začít vypitím kávy uvařené na vestavěném vařiči, dát si svou oblíbenou sprchu a po náročné tůře se vyspat na pohodlné posteli.

 • DOPLŇKOVÁ VÝBAVA OBYTNÝCH VOZŮ

  Nabízíme též zapůjčení doplňkové výbavy v podobě pohodlného kempového nábytku (skládací stoly a křesla), prostředky pro úklid vozu, jídelní sady (talíře,podnosy,sklenice,nádobí), nájezdové klíny a mnoho dalších potřebných věcí, které na svých cestách uvítáte.

Pojištění vozu a cestovní pojištění

Pojištění obytného vozidla

1) Každé vozidlo půjčovny je havarijně pojištěno včetně poškození, zničení nebo odcizení na území celé Evropy se spoluúčastí 10% minimálně však 10.000,- Kč. V případě zavinění dopravní nehody nájemcem je povinen a současně se tímto zavazuje uhradit pronajímateli sjednanou spoluúčast a to v plné její výši. Současně mají vozidla uzavřené zákonné pojištění odpovědnosti za provoz vozidel a asistenční službu.

2) Havarijní pojištění se nevztahuje na:

3) Veškeré škody vzniklé na vozidle třetími osobami (odcizení, poškození, vandalismus) i dopravní nehody musí být vždy řešeno s příslušnou policií. Při každé škodě na vozidle je nájemce povinen vždy telefonicky kontaktovat pronajímatele, v případě potřeby i asistenční službu, informovat je o vzniklé škodě a postupovat dle jejich pokynů, jinak odpovídá za případně takto vzniklé škody.

POSTUP V PŘÍPADĚ NEHODY:

 1. Ihned kontaktovat pronajímatele a pojišťovacího makléře: Robin Říčař 606 757 811
 2. Dle pokynů pojišťovacího makléře, zavolat policii a zajistit sepsání protokolu o nehodě.
 3. Sepsat všechny účastníky a svědky nehody.
 4. Nepojízdné vozidlo zabezpečit před dalším poškozením nebo odcizením.

4) Nájemce bere na vědomí, že v případě nehody nemá ze strany pronajímatele nárok na výměnu vozidla nebo jinou kompenzaci, nad rámec sjednaných asistenčních služeb.

5) Pronajímatel je oprávněn zadržet kauci uhrazenou nájemcem až do doby vyúčtování pojistné události pojišťovnou a vyplacení pojistného plnění pronajímateli.

6) Vznikne-li potřeba provedení opravy na vozidle (bez vzniku pojistné události) oznámí tuto skutečnost nájemce pronajímateli a vyčká na jeho vyjádření (povinnost svěřit opravu autorizovanému servisu či nikoli apod.).

7) Škody, na které se nevztahuje havarijní pojištění, se zavazuje nájemce uhradit při vrácení vozidla pronajímateli.

Cestovní pojištění:

K pronájmu vozu nabízíme cestovní pojištění. Na vyžádání Vám rádi zašleme informace o tarifech a podmínkách tohoto pojištění.

Pojištění stornopoplatků: 

K pronájmu také nabízíme pojištění stornopoplatků. Pojistné činí 10% z celkové ceny pronájmu. Nájemce si toto pojištění zvolí při rezervaci.